Toiminta

Nykyisellään Mietoisten VPK:n kokonaisvahvuus on lähes sata henkilöä, ja toiminta on jaettu neljään osastoon: hälytys-, nais-, nuoriso- ja veteraaniosastoon.

Toimintaa ohjaa yhdistyksen korkeimman päättävän elimen, vuosikokouksen, valitsema hallitus, joka toimii yhdistyslain ja palokuntayhdistyksen sääntöjen puitteissa.

Palokunnan päällikkö hoitaa operatiivista toimintaa. Hän valvoo mm. viikkoharjoitusten toteutumista ja yleisesti kaikkea koulutusta sekä yhteistoimintaa muiden palokuntien kanssa. Päällikkö toimii myös palokunnan yhteyshenkilönä aluepelastuslaitoksen ja yhdistyksen välillä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitavat hallituksen keskuudesta valitut toimihenkilöt: rahastonhoitaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Kaikki palokuntayhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja jokainen jäsen panostaa haluamansa verran käytännön toimintaan, yhdistyksen eteenpäin luotsaamiseen sekä sammutus- tai esimieskoulutukseensa.

Myös hälytystehtävät ovat osallistumisen suhteen vapaaehtoisia, mutta kun palokuntakärpänen kunnolla puree, on vaikea olla ottamatta osaa keikkaan, tulee se sitten yöllä tai päivällä! Tämä aktiivinen osallistuminen on tietenkin kovasti toivottavaa, koska vapaaehtoispalokunnat hoitavat käytännössä kaikki alueemme palo- ja pelastustyön tehtävät.

Toimintaa yhdistyksellä on laidasta laitaan. Palo- ja pelastustehtävien sekä viikkoharjoitusten lisäksi tehdään aktiivista valistustyötä erilaisissa tilaisuuksissa.

Tuttuja käyntikohteita ovat paikalliset koulut ja päiväkodit sekä erinäiset yritykset ja organisaatiot.

Muitakin talkootöitä tehdään aktiivisesti mm. osallistumalla vuosittain useisiin Varsinais-Suomessa järjestettäviin ralleihin, joissa toimimme liikkuvana pelastuspartiona eri pikataipaleilla.

Järjestämme myös virallisia, SPEK:n hyväksymiä alkusammutus- ja tulityökoulutuksia yrityksille ja yhteisöille, sekä tarpeen tullen myös räätälöityjä koulutuksia tietotaitomme puitteissa.

Mikäli mielenkiintosi heräsi ja olisit kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan,

tässä alla osastojen yhteystiedot.

Muistathan, että kaikkien osastojen toimintaan voi liittyä myös ilman aiempaa palokuntataustaa.

Ota siis ihmeessä yhteyttä osastonjohtajiin ja kysele lisää.

Hälytysosasto:

Jukka Marttila 050 5636675

Nuoriso-osaston johtaja:

Antti Punta, p. 044 3423146

Naisosaston johtaja:

Sonja Salonen, p. 050 5828221

Veteraaniosaston johtaja:

Antero Hiippavuori, p. 0400 774515