Osastot

Osastot

Hälytysosasto

Miehistön tehtäviin kuuluu hälytystehtävien hoito ympäri vuorokauden ja läpi vuoden  sekä tietysti miehistön koulutus, kunnon ylläpito toimintakyvyn varmistamiseksi ja monenlaisten palo- ja pelastusalan oppien pitäminen aktiivisena muistissa.

Hälytystehtäviä kertyy vuosittain noin 50–60, eikä tehtävät tietenkään kysy kellonaikaa tai säätä.

Hälytystehtävät saamme aluehätäkeskukselta, joka määrittää avun tarpeen ja hälyttää parhaaksi katsomansa määrän pelastusalan kalustoa avuntarvitsijan luo.

Tehtävät vaihtelevat liikenneonnettomuuksista kissan pelastamiseen puusta, rakennuspaloista avunantotehtäviin poliisille ja sairaankuljetukselle sekä kaikkeen tältä väliltä.

Perinteinen, kylällä raikuva palosireenin ääni on mennyttä aikaa, kuten moni lienee huomannutkin. Nykyään hälytykset saapuvat vastaanottajilleen robottipuheluin ja tekstiviestein sekä ääniviestinä hakulaitteisiin. Hetki hälytyksen jälkeen paloaseman ovensuussa käykin melkoinen kuhina, kun miehet kiskovat sammutusasuja päälleen valmistautuen alkavaan koitokseen.

Yleisesti vallalla oleva käsitys, että miehistöön voi liittyä vain nuorisokoulutuksen kautta, on ikävän yleinen ja täysin väärä. Mukaan voi liittyä tulemalla katsomaan menoa paloasemalle viikkoharjoituksen alkaessa ja mikäli homma “kolahtaa”, hakija valitaan yhdistyksen jäseneksi hallituksen päätöksellä, palokunnan päällikön haastattelun jälkeen.

Viikkoharjoitukset koostuvat V-S ALPE:n kanssa sovitun harjoituslistan mukaan valituista aihealueista, ja kouluttajana toimii kukin miehistön jäsen vuorollaan.

Harjoitukset vaihtelevat autenttisista tilanneharjoituksista kalvosulkeisiin. Välillä treenataan paloaseman tiloissa ja piha-alueella, välillä jalkaudutaan maastoon ympäri Mietoisten aluetta. Joskus käydään harjoittelemassa taitoja vähän kauempanakin, esim. muiden palokuntien kanssa järjestettyjen yhteisharjoitusten yhteydessä.

Raskaan työn vastapainona järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia virkistäytymistapahtumia.

Mukaan toimintaan!

Nuoriso-osasto

Palokuntanuorisotoiminta on aktiivista Mietoisten VPK:ssa. Ikäraja tähän maksuttomaan harrastukseen on 7 vuotta.

Nuorisotoiminta pitää sisällään koulutusta viikkoharjoituksin, leiritoimintaa ja erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia.

Maanantaisin järjestettävissä viikkoharjoituksissa palokuntanuoret pääsevät tutustumaan läheisesti itse palokuntatoimintaan, minkä lisäksi he oppivat käytännön taitoja palovahinkojen ennakointiin, alkusammutukseen ja ensiapuun.

Palokuntanuorissa opitaan myös käytännön palomiestaitoja, ja nuorisokoulutusta saanut pääseekin jo 16-vuotiaana hälytysosaston jäseneksi, sammutusmiesharjoittelijaksi.

Lisäksi nuoriso-osastolainen oppii myös sosiaalisia taitoja ja ryhmänä toimimista. Luonnollisesti hyvät tavat ja muiden huomioon ottaminen ovat koulutuksen yksi osa-alue.

Kesäisin järjestetään myös palokuntaleirejä, joista pienempi, viikonlopun mittainen alueleiri, on vuorossa ensimmäisenä. Alueleirin vahvuus on yhteensä noin 200 lasta ja aikuista, ja leiri järjestetään oman toiminta-alueen kesken, pääasiassa Vakka-Suomen alueella.

Kesän kohokohta nuorille on viikon mittainen, Länsi-Suomen pelastusalan liiton järjestämä leiri, jolle osallistuu vuosittain noin 1000 henkeä.

Näiden lisäksi neljän vuoden välein järjestetään ns. valtakunnallinen palokuntaleiri, johon osallistuu palokuntanuoria ympäri Suomen ja lisäksi myös useista Euroopan maista. Tämän leirin pääluku pyörii 4000 osallistujan paikkeilla!

Leireillä nuoret saavat monenlaista palokuntakoulutusta ikäryhmäänsä sopivalla tavalla. Pitemmällä, viikon mittaisella leirillä nuoret suorittavat ns. tasokursseja, joista he saavat kurssin läpäistyään todistuksen sekä hihamerkin.

Leireillä nuorilla on aina mukana valvojia VPK:n puolesta, yleensä nuoriso-osaston johtaja ja kouluttajia sekä muutamia hälytysosastolaisia. Nämä toimivat leirillä esim. koulutus-, muonitus-, leirivartio- tai huoltotehtävissä.

Mukaan toimintaan!

Naisosasto

Palokunnan naistoiminta on kokenut piristysruiskeen, ja nykyään se on varsin aktiivista.

Naisosasto kokoontuu säännöllisesti. Toimintaan kuuluvat koulutuksen osalta esim. ensiaputaidot, hälytysmuonituskoulutus sekä yhteistoimintaharjoitukset miehistön kanssa.

Muita toiminnan muotoja ovat mm. yhteistoiminta naapuripalokuntien kanssa, kahvitusten järjestäminen yhdistyksen tilaisuuksissa ja virkistystoiminta mahdollisuuksien mukaan.

Naistoimintaan, kuten muuhunkin palokuntatoimintaan, haetaan aktiivisesti lisää väkeä. Toimintaan on helppo lähteä mukaan, koska harrastuksen aloittamiseen ei tarvita aiempaa kokemusta, koulutusta tai suosituksia. Riittää kun otat Yhteystiedot-sivulta esiin osastonjohtajan tiedot ja olet yhteydessä häneen harrastuksen aloittamisesta.

Mukaan toimintaan!

Veteraaniosasto

Vuonna 2014 perustettu veteraaniosasto toimii aktiivisena osana palokuntaa. Se onkin kerännyt mukaansa parikymmentä jo aktiivitoiminnan päättänyttä jäsentä.

Osasto perustettiin ajatuksena tarjota pehmeä lasku hälytystoiminnasta poistuville aktiivijäsenille.

Sopimuspalokuntatoiminta on elämäntapa, ja kun vuosikymmeniä kestänyt aktiivitoiminta loppuu, yhdistyksen on ehdottomasti tarjottava tuo em. pehmeä lasku jäsenelle, joka on aiemmin päivystänyt ympäri vuorokauden ja vuoden..

Veteraaniosaston toinen perimmäinen tarkoitus on tuottaa ja tallentaa toiminnan historiaa jälkipolville, etteivät toiminnan juuret pääse unohtumaan.

Osasto järjestääkin aktiivisesti kerhoiltoja, joissa vaihdetaan kuulumisia ja muistellaan vanhoja keikkoja, taannoin aktiivista kilpailu- ja varainkeruutoimintaa jne.

VPK-veteraaneihin ovatkin tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet. Vaikka jäsenet koostuvatkin pääosin hieman iäkkäämmän polven prankkareista, osastolle ei ole määritetty sen enempää alaikärajaa kuin sukupuolirajaakaan.

Mukaan toimintaan!

Toiminta

Nykyisellään Mietoisten VPK:n kokonaisvahvuus on lähes sata henkilöä, ja toiminta on jaettu neljään osastoon: hälytys-, nais-, nuoriso- ja veteraaniosastoon.

Toimintaa ohjaa yhdistyksen korkeimman päättävän elimen, vuosikokouksen, valitsema hallitus, joka toimii yhdistyslain ja palokuntayhdistyksen sääntöjen puitteissa.

Palokunnan päällikkö hoitaa operatiivista toimintaa. Hän valvoo mm. viikkoharjoitusten toteutumista ja yleisesti kaikkea koulutusta sekä yhteistoimintaa muiden palokuntien kanssa. Päällikkö toimii myös palokunnan yhteyshenkilönä aluepelastuslaitoksen ja yhdistyksen välillä yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitavat hallituksen keskuudesta valitut toimihenkilöt: rahastonhoitaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Kaikki palokuntayhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, ja jokainen jäsen panostaa haluamansa verran käytännön toimintaan, yhdistyksen eteenpäin luotsaamiseen sekä sammutus- tai esimieskoulutukseensa.

Myös hälytystehtävät ovat osallistumisen suhteen vapaaehtoisia, mutta kun palokuntakärpänen kunnolla puree, on vaikea olla ottamatta osaa keikkaan, tulee se sitten yöllä tai päivällä! Tämä aktiivinen osallistuminen on tietenkin kovasti toivottavaa, koska vapaaehtoispalokunnat hoitavat käytännössä kaikki alueemme palo- ja pelastustyön tehtävät.

Toimintaa yhdistyksellä on laidasta laitaan. Palo- ja pelastustehtävien sekä viikkoharjoitusten lisäksi tehdään aktiivista valistustyötä erilaisissa tilaisuuksissa.

Tuttuja käyntikohteita ovat paikalliset koulut ja päiväkodit sekä erinäiset yritykset ja organisaatiot.

Muitakin talkootöitä tehdään aktiivisesti mm. osallistumalla vuosittain useisiin Varsinais-Suomessa järjestettäviin ralleihin, joissa toimimme liikkuvana pelastuspartiona eri pikataipaleilla.

Järjestämme myös virallisia, SPEK:n hyväksymiä alkusammutus- ja tulityökoulutuksia yrityksille ja yhteisöille, sekä tarpeen tullen myös räätälöityjä koulutuksia tietotaitomme puitteissa.

Mikäli mielenkiintosi heräsi ja olisit kiinnostunut lähtemään mukaan toimintaan,

tässä alla osastojen yhteystiedot.

Muistathan, että kaikkien osastojen toimintaan voi liittyä myös ilman aiempaa palokuntataustaa.

Ota siis ihmeessä yhteyttä osastonjohtajiin ja kysele lisää.

Kaikki yhteystiedot löydä yhteystiedot sivulta!

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi