Nuoriso-osasto

Palokuntanuorisotoiminta on aktiivista Mietoisten VPK:ssa. Ikäraja tähän maksuttomaan harrastukseen on 7 vuotta.

Nuorisotoiminta pitää sisällään koulutusta viikkoharjoituksin, leiritoimintaa ja erilaisia nuorille suunnattuja tapahtumia.

Maanantaisin järjestettävissä viikkoharjoituksissa palokuntanuoret pääsevät tutustumaan läheisesti itse palokuntatoimintaan, minkä lisäksi he oppivat käytännön taitoja palovahinkojen ennakointiin, alkusammutukseen ja ensiapuun.

Palokuntanuorissa opitaan myös käytännön palomiestaitoja, ja nuorisokoulutusta saanut pääseekin jo 16-vuotiaana hälytysosaston jäseneksi, sammutusmiesharjoittelijaksi.

Lisäksi nuoriso-osastolainen oppii myös sosiaalisia taitoja ja ryhmänä toimimista. Luonnollisesti hyvät tavat ja muiden huomioon ottaminen ovat koulutuksen yksi osa-alue.

Kesäisin järjestetään myös palokuntaleirejä, joista pienempi, viikonlopun mittainen alueleiri, on vuorossa ensimmäisenä. Alueleirin vahvuus on yhteensä noin 200 lasta ja aikuista, ja leiri järjestetään oman toiminta-alueen kesken, pääasiassa Vakka-Suomen alueella.

Kesän kohokohta nuorille on viikon mittainen, Länsi-Suomen pelastusalan liiton järjestämä leiri, jolle osallistuu vuosittain noin 1000 henkeä.

Näiden lisäksi neljän vuoden välein järjestetään ns. valtakunnallinen palokuntaleiri, johon osallistuu palokuntanuoria ympäri Suomen ja lisäksi myös useista Euroopan maista. Tämän leirin pääluku pyörii 4000 osallistujan paikkeilla!

Leireillä nuoret saavat monenlaista palokuntakoulutusta ikäryhmäänsä sopivalla tavalla. Pitemmällä, viikon mittaisella leirillä nuoret suorittavat ns. tasokursseja, joista he saavat kurssin läpäistyään todistuksen sekä hihamerkin.

Leireillä nuorilla on aina mukana valvojia VPK:n puolesta, yleensä nuoriso-osaston johtaja ja kouluttajia sekä muutamia hälytysosastolaisia. Nämä toimivat leirillä esim. koulutus-, muonitus-, leirivartio- tai huoltotehtävissä.

Mukaan toimintaan!