Naisosasto

Palokunnan naistoiminta on kokenut piristysruiskeen, ja nykyään se on varsin aktiivista.

Naisosasto kokoontuu säännöllisesti. Toimintaan kuuluvat koulutuksen osalta esim. ensiaputaidot, hälytysmuonituskoulutus sekä yhteistoimintaharjoitukset miehistön kanssa.

Muita toiminnan muotoja ovat mm. yhteistoiminta naapuripalokuntien kanssa, kahvitusten järjestäminen yhdistyksen tilaisuuksissa ja virkistystoiminta mahdollisuuksien mukaan.

Naistoimintaan, kuten muuhunkin palokuntatoimintaan, haetaan aktiivisesti lisää väkeä. Toimintaan on helppo lähteä mukaan, koska harrastuksen aloittamiseen ei tarvita aiempaa kokemusta, koulutusta tai suosituksia. Riittää kun otat Yhteystiedot-sivulta esiin osastonjohtajan tiedot ja olet yhteydessä häneen harrastuksen aloittamisesta.

Mukaan toimintaan!