Hälytysosasto

Miehistön tehtäviin kuuluu hälytystehtävien hoito ympäri vuorokauden ja läpi vuoden  sekä tietysti miehistön koulutus, kunnon ylläpito toimintakyvyn varmistamiseksi ja monenlaisten palo- ja pelastusalan oppien pitäminen aktiivisena muistissa.

Hälytystehtäviä kertyy vuosittain noin 50–60, eikä tehtävät tietenkään kysy kellonaikaa tai säätä.

Hälytystehtävät saamme aluehätäkeskukselta, joka määrittää avun tarpeen ja hälyttää parhaaksi katsomansa määrän pelastusalan kalustoa avuntarvitsijan luo.

Tehtävät vaihtelevat liikenneonnettomuuksista kissan pelastamiseen puusta, rakennuspaloista avunantotehtäviin poliisille ja sairaankuljetukselle sekä kaikkeen tältä väliltä.

Perinteinen, kylällä raikuva palosireenin ääni on mennyttä aikaa, kuten moni lienee huomannutkin. Nykyään hälytykset saapuvat vastaanottajilleen robottipuheluin ja tekstiviestein sekä ääniviestinä hakulaitteisiin. Hetki hälytyksen jälkeen paloaseman ovensuussa käykin melkoinen kuhina, kun miehet kiskovat sammutusasuja päälleen valmistautuen alkavaan koitokseen.

Yleisesti vallalla oleva käsitys, että miehistöön voi liittyä vain nuorisokoulutuksen kautta, on ikävän yleinen ja täysin väärä. Mukaan voi liittyä tulemalla katsomaan menoa paloasemalle viikkoharjoituksen alkaessa ja mikäli homma “kolahtaa”, hakija valitaan yhdistyksen jäseneksi hallituksen päätöksellä, palokunnan päällikön haastattelun jälkeen.

Viikkoharjoitukset koostuvat V-S ALPE:n kanssa sovitun harjoituslistan mukaan valituista aihealueista, ja kouluttajana toimii kukin miehistön jäsen vuorollaan.

Harjoitukset vaihtelevat autenttisista tilanneharjoituksista kalvosulkeisiin. Välillä treenataan paloaseman tiloissa ja piha-alueella, välillä jalkaudutaan maastoon ympäri Mietoisten aluetta. Joskus käydään harjoittelemassa taitoja vähän kauempanakin, esim. muiden palokuntien kanssa järjestettyjen yhteisharjoitusten yhteydessä.

Raskaan työn vastapainona järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia virkistäytymistapahtumia.

Mukaan toimintaan!